Změny ve výpočtu náhrad za pracovní úraz se dotknou všech. Místy vzrostou až čtyřnásobně

Pracovní úraz není rozhodně nikdy nic příjemného a vždy s sebou nese nepříjemné léčení, ušlou mzdu, někdy bohužel i trvale poškozené zdraví či ztížené společenské uplatnění. Od října 2015 začala platit nová pravidla jak pro výpočet náhrady za ušlou mzdu, tak pro stanovení výše bolestného. Ačkoliv jsou obě nová nařízení poměrně komplikovaná a někdy i právně ne příliš dobře ukotvená (zejména náhrada za nemajetkovou újmu, tedy bolestné), i tak je dobré se v novém způsobu výpočtu náhrad alespoň trochu orientovat, ať víte, na co máte nárok, a zbytečně si v případě úrazu nepohoršíte.

Zvýšené množství bodů za úraz i peněžitých náhrad

Předtím, než vstoupila v planost novela zákoníku práce a nové nařízení o výpočtu náhrad za nemajetkovou újmu v důsledku pracovního úrazu, se výše těchto náhrad stanovovala podle bodového koeficientu odpovídajícímu závažnosti konkrétních zranění, který se následně vynásobil částkou 120 Kč. Od října 2016 se nejen zvyšují bodové hodnoty za každý úraz, ale zároveň se přechází od fixní částky 120 Kč na nový systém stanovení této částky jakožto jednoho procenta z průměrné mzdy v ČR (tedy dnes přibližně 250 Kč/1 bod). Novou tabulku s bodovým ohodnocením vydal ve své metodice Nejvyšší soud ČR a pro uplatnění této kompenzace je nutné vyšetření lékařem, který klasifikuje prodělaná zranění. Tato náhrada se může aplikovat ihned po stabilizaci zdravotního stavu pacienta, pro náhradu za ztížené společenské uplatnění je nutné vyčkat až na úplný konec léčby.

Náhrada za ušlou mzdu

Zaměstnanec, kterému se stal pracovní úraz, samozřejmě nemůže vykonávat řádně své povolání, proto mu náleží ze zákona nárok na ušlou mzdu. Výše tohoto nároku se stanoví na základě průměrné výše mzdy zaměstnance buď za poslední tři měsíce, nebo za poslední rok, podle toho, co je pro zraněného zaměstnance výhodnější. Tato průměrná částka je následně vzata jako základ pro dorovnání rozdílu mezi výší pobírané nemocenské a právě tímto průměrným výdělkem. Na tento rozdíl pak máte nárok jakožto zaměstnanci od vašeho zaměstnavatele, který by vám měl tento rozdíl pravidelně posílat každý měsíc, dokud trvá vaše zdravotní indispozice, a to nejdéle do dovršení věku 65 let nebo do přiznání nároku na starobní důchod.

Náhrada léčebných výloh, které neproplácí pojišťovna

Stejně jako má zaměstnanec nárok na bolestné a náhradu ušlé mzdy, má nárok také na proplacení všech léčebných výloh, které nehradí zdravotní pojišťovna, a přesto mají souvislost s utrpěným pracovním úrazem. Mohou to být např. náklady na dopravu do specializovaného zdravotnického zařízení, rehabilitace, ale třeba také zvýšené náklady na dietní stravování nebo na léky. Jako u všech analogických případů i zde platí, že je dobré si všechny výdaje spojené s vaší léčbou zaznamenávat a uchovávat k nim příslušné účty a faktury.

Zraněný zaměstnanec může vyjít dost draho

Každá firma, která zaměstnává lidi v různých stupních pracovního poměru, musí být ze zákona pojištěna proti úrazu zaměstnance, tzv. zákonným pojištěním odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu. I když je toto pojištění zaměstnavatelů povinné, zdaleka ne vždy ochrání zaměstnavatele před nutností vyplácet kompenzace při trvalém následku nebo např. třetím osobám při majetkové nebo nemajetkové újmě způsobené zaměstnancem z nedbalosti. Zákon sice umožňuje žádat náhradu škody po zaměstnanci, který např. nevhodným způsobem manipulace s nákladem zraní kolemjdoucího, nicméně taková kompenzace nikdy nemůže překonat 4,5 násobek jeho hrubé mzdy, což ve většině případů zranění s trvalými následky nestačí firmě ani na pokrytí základních výdajů.

Jediné účinné opatření je prevence

Ačkoliv existuje na našem trhu velké množství pojišťovacích produktů, které chrání zaměstnavatele před hrozbou vysokých kompenzací při zranění zaměstnanců, málokdy zvládne takový pojišťovací produkt pokrýt všechna rizika a samozřejmě platí, že čím vyšší maximální částka krytí, tím dražší je i samotná pojistka. Nejlepším opatřením proti riziku vzniku pracovního úrazu je důsledná prevence a školení zaměstnanců v bezpečnosti práce, které je dostatečně upozorní na možná rizika při jejich pracovních činnostech. Kromě bezpečnosti práce přímo na pracovišti je také vhodné myslet na školení řidičů, požární bezpečnost a školení první pomoci, které může v případě úrazu zachránit vašemu zaměstnanci i život. Je pochopitelné, že ani důsledná prevence vás rizika vzniku pracovního úrazu nezbaví, nicméně vám pomůže snížit toto riziko na minimum, což vám nezaručí ani sebelepší pojišťovací produkt.

Sdílejte:

Jak se vám líbí tento článek? Pět hvězdiček znamená, že hodně. Děkujeme za vaše hodnocení.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
O autorovi

Ivan Kvis

Ivan Kvis je autorem většiny článků na Krizi v ČR. Je disčeštinyk a disfaktik. To znamená, že v jeho článcích mohou být pravopisné i faktické chyby. A jsou.

Buďte první, kdo přidá komentář k tomuto článku!

Vložte komentář

Váš e-mail nebude ostatním čtenářům zobrazen.


*