Zaměstnanost o.s. zahájilo vzdělávací aktivity účastníků 2. běhu projektu IKAROS

Vybrané účastníky druhého běhu projektu IKAROS jsme rozdělili na dvě skupiny. Důvodem pro rozdělení na dvě menší skupiny je optimalizace individuálního přístupu ke každému účastníkovi během vzdělávacích aktivit. Tyto aktivity chápeme v projektu IKAROS jako velmi důležitou přípravu účastníků k úspěšnému absolvování rekvalifikačních kurzů a následné umístění plánovaného počtu účastníků na nově vytvořená pracovní místa. Na základě zkušeností z průběhu 1. běhu jsme po dohodě s dodavatelem vzdělávacích aktivit navýšili počet účastníků kurzů, což nám umožní pružněji reagovat na fluktuaci účastníků, která byla v prvním běhu o něco vyšší než jsme plánovali.

Zahájení vzdělávacích aktivit

4. února 2013 pro 1. skupinu, 7. února 2013 pro 2. skupinu.


Na fotografiích účastníci 1. skupiny 2. běhu při zahájení vzdělávacích aktivit 4. 2. 2013.

Diagnostická a motivační část

Cílem této klíčové aktivity je zhodnocení schopností a možností účastníků projektu pro jejich optimální pracovní uplatnění v rámci dalších aktivit projektu a jejich motivace k aktivnímu řešení své situace.

I. Část – Bilanční diagnostika (BD), 25 hodin

Formy a metody realizace: rozhovor, individuální pohovory zaměřené na analýzu, rozbor a zpětnou vazbu, doporučení k dalším aktivitám (poradenství, vzdělávání, indiv. plán, zaměstnání), pracovní listy a hodnotící škály pracovní diagnostiky, dotazníky, diskuse a interaktivní přístup k tématům.
Psycholog vypracuje na základě výsledků BD zprávu, která bude kromě diagnostických výsledků obsahovat i návrh na zapojení účastníka do konkrétního z nabízených RK.
Závěr. zpráva bude vyhotovena ve 3 verzích (kompletní verze pro účastníka a zjednodušená verze pro odborného poradce, který bude působit v rámci aktivit odborného poradenství, třetí verze bude zaslána na příslušný úřad práce dle trvalého bydliště účastníka). Se zprávou bude nakládáno v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.
Na zákl. výstupů uvedených v této zprávě bude pak ve spolupráci s odborným poradcem sestaven indiv. os. plán pro každého účastníka projektu, s ohledem na odstraňování bariér a nové možnosti, které se mu otevírají absolvováním RK.

II. Část – motivační a poradenský program, 42 hodin

Cílem kurzu je motivovat účastníky k aktivnímu postoji k řešení životní situace, pocitu zodpovědnosti za svoji budoucnost, posílit poznání sebe samých, svých možností. V druhé fázi kurzu pak rozvoj komunikačních
dovedností, posilování sociálních kompetencí a rozvoj dovedností při hledání zaměstnání.

Počítačová a finanční gramotnost

Cílem této klíčové aktivity je získání počítačové gramotnosti na základní nebo středně pokročilé úrovni a získání znalostí z oblasti finanční gramotnosti.
Kurz obsluhy PC bude povinný pro všechny účastníky projektu, protože znalost alespoň elementární práce s PC je nutným vstupním předpokladem téměř u všech zaměstnavatelů.
Do klíčové aktivity vstoupí celkem 36 osob a předpokládáme,že 34 účastníků aktivitu dokončí a získá osvědčení o rekvalifikaci s celostátní platností dle akreditace MŠMT ČR.

Kurz Finanční gramotnosti

Cílem kurzu je zvýšit úroveň znalostí a dovedností ze světa financí, umožnit porozumění základním ekonomickým souvislostem, motivovat k vedení a plánování osobního/rodinného rozpočtu, pochopit důsledky zadlužení.
Finanční gramotnost je nejúčinější prevencí proti předlužení a nesplácení dluhů.

ESF
Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílejte:

Jak se vám líbí tento článek? Pět hvězdiček znamená, že hodně. Děkujeme za vaše hodnocení.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
O autorovi

Ivan Kvis

Ivan Kvis je autorem většiny článků na Krizi v ČR. Je disčeštinyk a disfaktik. To znamená, že v jeho článcích mohou být pravopisné i faktické chyby. A jsou.

Buďte první, kdo přidá komentář k tomuto článku!

Vložte komentář

Váš e-mail nebude ostatním čtenářům zobrazen.


*