Články autora Ivan Kvis

Setkání účastníků 1. běhu projektu IKAROS se zaměstnavateli

Setkání účastníků 1. běhu projektu IKAROS se zaměstnavateli

Hlavním cílem této aktivity je nalezení vhodného zaměstnání pro každého účastníka projektu. 20. 6. 2013 bylo realizováno první informační setkání se zaměstnavateli, kteří projevili zájem o účastníky již ve fázi přípravy projektu, dále se ho zúčastnili zaměstnavatelé, kteří se podílejí na realizaci odborných praxí účastníků Setkání se zúčastnili členové realizační týmu a také všichni účastníci prvního běhu projektu.

Zaměstnanost o.s. dokončilo profesní rekvalifikace účastníků 2. běhu projektu IKAROS

Zaměstnanost o.s. dokončilo profesní rekvalifikace účastníků 2. běhu projektu IKAROS

14 účastníků druhého běhu projektu IKAROS, kteří nastoupili 2. dubna 2013 na kurzy v oblasti stavebnictví dokončili rekvalifikace . 12 účastníků úšpěšně složilo závěrečnou zkoušku a získalo Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Profesní rekvalifikace v projektu IKAROS jsou velmi důležitou přípravou účastníků pro následné absolvování praxí u budoucích zaměstnavatelů a následné umístění účastníků na nově vytvořená pracovní místa.

Zaměstnanost o.s. zahájilo realizaci odborných praxí u zaměstnavatelů pro 1. běh projektu IKAROS

Zaměstnanost o.s. zahájilo realizaci odborných praxí u zaměstnavatelů pro 1. běh projektu IKAROS

Cílem této klíčové aktivity je zajistit účastníkům projektu získání praxe ve zvoleném oboru v návaznosti na rekvalifikační kurz. Prostřednictvím této aktivity umožníme účastníkům další rozvoj pracovních návyků a praktických dovedností, čímž se zvýší pravděpodobnost jejich úspěšného vstupu a následného udržení se na trhu práce.

Zaměstnanost o.s. zahájilo profesní rekvalifikace účastníků 2. běhu projektu IKAROS

Zaměstnanost o.s. zahájilo profesní rekvalifikace účastníků 2. běhu projektu IKAROS

Vybraní účastníci druhého běhu projektu IKAROS nastoupili 2. dubna 2013 na rekvalifikační kurzy v oblasti stavebnictví. Profesní rekvalifikace v projektu IKAROS jsou velmi důležitou přípravou účastníků pro následné absolvování praxí u budoucích zaměstnavatelů a následné umístění účastníků na nově vytvořená pracovní místa.

Zaměstnanost o.s. dokončilo profesní rekvalifikace účastníků 1. běhu projektu IKAROS

Zaměstnanost o.s. dokončilo profesní rekvalifikace účastníků 1. běhu projektu IKAROS

Účastníci prvního běhu projektu IKAROS, kteří nastoupili 14. ledna 2013 na kurzy v oblasti stavebnictví dokončili rekvalifikace a získali Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Profesní rekvalifikace v projektu IKAROS jsou velmi důležitou přípravou účastníků pro následné absolvování praxí u budoucích zaměstnavatelů a následné umístění účastníků na nově vytvořená pracovní místa.