Duben 2013

Zaměstnanost o.s. zahájilo profesní rekvalifikace účastníků 2. běhu projektu IKAROS

Zaměstnanost o.s. zahájilo profesní rekvalifikace účastníků 2. běhu projektu IKAROS

Vybraní účastníci druhého běhu projektu IKAROS nastoupili 2. dubna 2013 na rekvalifikační kurzy v oblasti stavebnictví. Profesní rekvalifikace v projektu IKAROS jsou velmi důležitou přípravou účastníků pro následné absolvování praxí u budoucích zaměstnavatelů a následné umístění účastníků na nově vytvořená pracovní místa.

Zaměstnanost o.s. dokončilo profesní rekvalifikace účastníků 1. běhu projektu IKAROS

Zaměstnanost o.s. dokončilo profesní rekvalifikace účastníků 1. běhu projektu IKAROS

Účastníci prvního běhu projektu IKAROS, kteří nastoupili 14. ledna 2013 na kurzy v oblasti stavebnictví dokončili rekvalifikace a získali Osvědčení o získání profesní kvalifikace. Profesní rekvalifikace v projektu IKAROS jsou velmi důležitou přípravou účastníků pro následné absolvování praxí u budoucích zaměstnavatelů a následné umístění účastníků na nově vytvořená pracovní místa.