Zaměstnanost o.s. dokončilo první část vzdělávacích aktivit účastníků 2. běhu projektu IKAROS

Zaměstnanost o.s. dokončilo vzdělávací aktivity účastníků 2. běhu projektu IKAROS a vybraní účastníci budou pokračovat dalším vzděláváním –  profesními rekvalifikacemi.

Účastníci druhého běhu projektu IKAROS byli rozděleni na dvě skupiny. Důvodem pro rozdělení na dvě menší skpiny je optimalizace individuálního přístupu ke každému účastníkovi během vzdělávacích aktivit. Tyto aktivity chápeme v projektu IKAROS jako velmi důležitou přípravu účastníků k úspěšnému absolvování rekvalifikačních kurzů a následné umístění plánovaného počtu účastníků na nově vytvořená pracovní místa.

Diagnostická a motivační část

Cílem této klíčové aktivity bylo zhodnocení schopností a možností účastníků projektu pro jejich optimální pracovní uplatnění v rámci dalších aktivit projektu a jejich motivace k aktivnímu řešení své situace.

I. Část – Bilanční diagnostika (BD), 25 hodin

Formy a metody realizace: rozhovor, individuální pohovory zaměřené na analýzu, rozbor a zpětnou vazbu, doporučení k dalším aktivitám (poradenství, vzdělávání, indiv. plán, zaměstnání), pracovní listy a hodnotící škály pracovní diagnostiky, dotazníky, diskuse a interaktivní přístup k tématům.
Psycholog vypracuje na základě výsledků BD zprávu, která bude kromě diagnostických výsledků obsahovat i návrh na zapojení účastníka do konkrétního z nabízených RK.
Závěr. zpráva bude vyhotovena ve 3 verzích (kompletní verze pro účastníka a zjednodušená verze pro odborného poradce, který bude působit v rámci aktivit odborného poradenství, třetí verze bude zaslána na příslušný úřad práce dle trvalého bydliště účastníka). Se zprávou bude nakládáno v souladu se zákonem na ochranu osobních údajů.
Na zákl. výstupů uvedených v této zprávě bude pak ve spolupráci s odborným poradcem sestaven indiv. os. plán pro každého účastníka projektu, s ohledem na odstraňování bariér a nové možnosti, které se mu otevírají absolvováním RK.

II. Část – motivační a poradenský program, 42 hodin

Cílem kurzu bylo motivovat účastníky k aktivnímu postoji k řešení životní situace, pocitu zodpovědnosti za svoji budoucnost, posílit poznání sebe samých, svých možností. V druhé fázi kurzu pak rozvoj komunikačních dovedností, posilování sociálních kompetencí a rozvoj dovedností při hledání zaměstnání.

Osnova:
– sebepoznávání
– silné a slabé stránky
– zvyšování sociálních kompetencí
– mezilidská komunikace, nácvik dovedností
– umění sebeprezentace
– metody hledání práce
– orientace na trhu práce

Výstupy:
– prezenční listiny
– závěr. zprávy z bilanční diagnostiky
– sestavené osobní plány
– hodnotící dotazníky

Počítačová a finanční gramotnost

Cílem této klíčové aktivitybylo získání počítačové gramotnosti na základní nebo středně pokročilé úrovni a získání znalostí z oblasti finanční gramotnosti.
Kurz obsluhy PC byl povinný pro všechny účastníky projektu, protože znalost alespoň elementární práce s PC je nutným vstupním předpokladem téměř u všech zaměstnavatelů.

Specifikace kurzu:
Rozsah: min. 60 vyučovacích hod.
Realizace: denní výuka po 6 hod.

Cíl:
účastníci získali znalosti práce na PC na úrovni začátečníků až mírně pokročilých

Obsah kurzu:
– seznámení se s ICT – základní pojmy a přehled
– práce v MS Windows – systém, základní aplikace, soubory a složky
– práce s internetem a správa elektronické pošty
– MS Word
– MS Excel

Kurz Finanční gramotnosti

Cílem kurzu bylo zvýšit úroveň znalostí a dovedností ze světa financí, umožnit porozumění základním ekonomickým souvislostem, motivovat k vedení a plánování osobního/rodinného rozpočtu, pochopit důsledky zadlužení.
Finanční gramotnost je nejúčinější prevencí proti předlužení a nesplácení dluhů.
Specifikace kurzu:
Rozsah: min. 30 hod.
Realizace: denní výuka po 6 hod.

Obsah:
– základní pojmy z oblasti finanční gramotnosti
– význam plánování osobního/rodinného rozpočtu, základní pravidla pro sestavování a plánování rozpočtu
– nebezpečí půjček u nebankovních poskytovatelů (rozhodčí doložka, druhy sankcí, biancosměnka…)
– úvěrové registry, druhy a význam
– exekuce, dluhy, pohledávky
– sestavení osobního rozpočtu

Výstupy:
– prezenční listiny
– dokumentace vzdělávacích aktivit
– osvědčení o úspěšném absolvování RK PC a kurzu Finanční gramotnosti
– hodnotící dotazníky

ESF

Tento projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílejte:

Jak se vám líbí tento článek? Pět hvězdiček znamená, že hodně. Děkujeme za vaše hodnocení.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
O autorovi

Ivan Kvis

Ivan Kvis je autorem většiny článků na Krizi v ČR. Je disčeštinyk a disfaktik. To znamená, že v jeho článcích mohou být pravopisné i faktické chyby. A jsou.

Buďte první, kdo přidá komentář k tomuto článku!

Vložte komentář

Váš e-mail nebude ostatním čtenářům zobrazen.


*