Konec světa

Konec světa 2012 se blíží. V ČR se zmrazí tisíc osob.

Konec světa 2012 se blíží. V ČR se zmrazí tisíc osob.

Konec světa, který nastane 21. prosince 2012 se nezadržitelně blíží. To si samozřejmě plně uvědomují zástupci celého vyspělého světa a na tuto událost se v tichosti připravují. U nás se přípravou na konec světa v roce 2012 zabývá tajný vládní program s krycím názvem Cool Future. Tento program předpokládá ukrytí a zmrazení jednoho tisíce občanů ČR na dobu 99. let.