Ivan Kvis

Ivan Kvis stanovil novou typologii temperamentu lidí

Ivan Kvis stanovil novou typologii temperamentu lidí

Člověk se vyvíjí a dnes je nad slunce jasné, že ani jedna z těchto typologií není pro současné lidstvo použitelná. Proto Ivan Kvis navrhl typologii zcela novou. Typologii, která zohledňuje současný vývoj lidstva. Je označována jako typologie podle Ivana Kvise nebo typologie 21 (typologie 21. století).