Únor 2013

Zaměstnanost o.s. zahájilo vzdělávací aktivity účastníků 2. běhu projektu IKAROS

Zaměstnanost o.s. zahájilo vzdělávací aktivity účastníků 2. běhu projektu IKAROS

Vybrané účastníky druhého běhu projektu IKAROS jsme rozdělili na dvě skupiny. Důvodem pro rozdělení na dvě menší skupiny je optimalizace individuálního přístupu ke každému účastníkovi během vzdělávacích aktivit. Tyto aktivity chápeme v projektu IKAROS jako velmi důležitou přípravu účastníků k úspěšnému absolvování rekvalifikačních kurzů a následné umístění plánovaného počtu účastníků na nově vytvořená pracovní místa. Na základě zkušeností z průběhu 1. běhu jsme po dohodě s dodavatelem vzdělávacích aktivit navýšili počet účastníků kurzů, což nám umožní pružněji reagovat na fluktuaci účastníků, která byla v prvním běhu o něco vyšší než jsme plánovali.