Zaměstnanost z.s. dokončil 30. června 2015 realizaci projektu „Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na age management“

Spolek Zaměstnanost z.s. dokončil 30. června 2015 realizaci projektu „Vzdělávání lektorů pro udržitelný rozvoj se zaměřením na age management“.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu bylo vzdělávání lektorů v JmK zejména z regionu Boskovicka v oblasti udržitelného rozvoje se zaměřením na age management a proškolení zdravotnického personálu v oblasti metod udržování pracovní schopnosti. Právě tyto cílové skupiny jsou po dobu svého pracovního života výrazně ohroženy poklesem pracovní schopnosti.

Specifickými cíli projektu bylo představit účastníkům age management jako nový způsob personálního řízení, který zohledňuje věk zaměstnanců, jejich schopnosti a potenciál a seznámit je se základním prvkem age managementu, kterým je koncept pracovní schopnosti.  Pracovní schopnost je dle tohoto pojetí tvořena mnoha faktory, zejména zdravím a funkční kapacitou, kompetencemi, motivací, hodnotami i pracovním místem a nároky samotné práce. Vzhledem k tomu, že všechny tyto faktory se v průběhu pracovního života mění, je nutné o pracovní schopnost pečovat a rozvíjet ji po celou dobu pracovního života.

Cílové skupiny

Cílovými skupinami projektu byli lektoři a pedagogové působící v dalším vzdělávání a také zdravotnický personál a pracovníci v sociálních službách z následujících organizací: Nemocnice Milosrdných bratří Letovice, Nemocnice Boskovice s.r.o. a Městská správa sociálních služeb Boskovice.

Aktivity a výstupy projektu

V rámci aktivit projektu byly vyvinuty dvě nové vzdělávací aktivity a e-learningové kurzy, které doposud nebyly v České republice k dispozici:

  1. vzdělávací aktivita „Udržitelný rozvoj pro lektory se zaměřením na age management“ v rozsahu 12 hodin prezenční výuky
  2. vzdělávací aktivita: „Metody udržování pracovní schopnosti u zdravotnického personálu“ v rozsahu 12 hodin prezenční výuky
  3. e-learningové kurzy pro obě vzdělávací aktivity, které prezenční aktivity sumarizují a jednotlivé výukové moduly dále obsahově rozvíjejí

Vzdělávacích aktivit se zúčastnilo v pilotním ověření celkem 34 lektorů a 34 účastníků z cílové skupiny zdravotníků a pracovníků v sociálních službách.

Součástí aktivit projektu bylo i praktické měření pracovní schopnosti pomocí metody Work Ability Index u zdravotnického personálu pro celkem 60 osob.

Hlavní přínos projektu

Hlavním přínosem projektových aktivit bylo seznámení účastníků s problematikou udržitelného rozvoje s důrazem na jeho sociální oblast.

Nově vyvinuté a realizované vzdělávací aktivity představily důležitost dalšího vzdělávání pro uplatnění každého jedince na trhu práce. Předpokladem pro úspěšné uplatnění je dobrá pracovní schopnost jako nejdůležitější aktivum každého zaměstnance. V souvislosti se měnící se demografickou strukturou je znalost metod udržování a posilování pracovní schopnosti zejména u starších zaměstnanců velmi aktuální.

Přínosem pro účastníky byla také získaná zpětná vazba z výsledků měření pracovní schopnosti, kdy účastníci získali nejenom konkrétní hodnotu své pracovní schopnosti, která byla porovnána s tzv. referenční hodnotou (tedy průměrnou hodnotou, kterou má muž nebo žena stejného věku a vykonávající stejný typ práce), ale i doporučení na podporu své pracovní schopnosti v jednotlivých oblastech. Jedná se o unikátní měření, které bylo u zdravotnického personálu v ČR použito v tomto měřítku vůbec poprvé.

OPVK
Projekt VZDĚLÁVÁNÍ LEKTORŮ PRO UDRŽITELNÝ ROZVOJ SE ZAMĚŘENÍM NA AGE MANAGEMENT, reg. č. projektu: CZ.1.07/3.2.04/05.0053 je financován z Evropského sociálního fondu a ze státního rozpočtu ČR.

Sdílejte:

Jak se vám líbí tento článek? Pět hvězdiček znamená, že hodně. Děkujeme za vaše hodnocení.
1 Star2 Stars3 Stars4 Stars5 Stars
Loading...
O autorovi

Ivan Kvis

Ivan Kvis je autorem většiny článků na Krizi v ČR. Je disčeštinyk a disfaktik. To znamená, že v jeho článcích mohou být pravopisné i faktické chyby. A jsou.

Buďte první, kdo přidá komentář k tomuto článku!

Vložte komentář

Váš e-mail nebude ostatním čtenářům zobrazen.


*