Květen 2013

Zaměstnanost o.s. zahájilo realizaci odborných praxí u zaměstnavatelů pro 1. běh projektu IKAROS

Zaměstnanost o.s. zahájilo realizaci odborných praxí u zaměstnavatelů pro 1. běh projektu IKAROS

Cílem této klíčové aktivity je zajistit účastníkům projektu získání praxe ve zvoleném oboru v návaznosti na rekvalifikační kurz. Prostřednictvím této aktivity umožníme účastníkům další rozvoj pracovních návyků a praktických dovedností, čímž se zvýší pravděpodobnost jejich úspěšného vstupu a následného udržení se na trhu práce.