Cyrrus Advisory

Posláním naší společnosti je snižování informační asymetrie. Chápeme složitost dnešního světa a hodnotu správných informací v každém okamžiku. Naše řešení vyvíjíme s cílem pomoci lidem získat potřebné informace a umožnit každodenní lepší rozhodování.

Náš příběh

Milníky, kterými jsme prošli na naší cestě snižování informační asymetrie

2018
2017
2015
2014
2013
2011

SaaS v oblasti FINTECH

Aktivity v oblasti analýzy textu rozšiřujeme o tým zabývající se analýzou dat, konkrétně inovativní FINTECH aplikací v oblasti správy portfolia. Aplikace patří do rodiny Financial Research Software a poskytuje uživatelům pokročilé matematicko-statistické funkce pro analýzu finančních aktiv a portfolia, pro sken trhu a následné hodnocení dle zadaných kritérií (výnos, riziko, investiční horizont), funkce pro modelování a testování scénářů vývoje a modelování a simulaci rizik.

Transformace společnosti CYRRUS ADVISORY

Dochází k výraznému nárůstu investic do R & D. Z oblasti poskytování služeb se převážná část činnost přesunula do oblasti výzkumu a vývoje inovativních řešení.

Zahájení spolupráce s Mendelovou univerzitou

Na začátku roku 2015 započala spolupráce s Mendelovou univerzitou v Brně na prototypu systému EQS s implementací na platformě Moji lidi. Aktuální verze zahrnuje více než 1500 povolání, diferenciovaných dle unikátních klíčových slov pro vyhledávání, čímž v zásadě propojuje stejné množství dílčích tržišť.

Dotační manager

Pro další zjednodušení orientace v dotacích jsme vyvinuli systém Dotační manager, který díky našemu prvnímu speciálnímu programu na monitoring médií představuje nejucelenější databázi dotačních příležitostí včetně části mezinárodních programů a také nadačních a dalších příležitostí.

K tvorbě pokročilých vyhledávacích databází se vážou prvopočátky výzkumných úkolů správného párování informací a uživatelů.

Nezávislé ženy – Start-up CYRRUS ADVISORY

Zahájili jsme projekt Nezávislé ženy – Start-up CYRRUS ADVISORY zaměřený na aktivní ženy, které proměnily své podnikatelské sny ve skutečnost. Projekt nabídl komplexní motivačně-vzdělávací program pro 40 účastnic a jeho cílem bylo napomoci těmto ženám osamostatnit se na trhu práce a založit vlastní podnik.

Vznik CYRRUS ADVISORY, a.s.

Společnost vznikla v roce 2011 spojením společností CYRRUS CORPORATE FINANCE, a.s. a Borgen concept, s.r.o. Do roku 2011 se datují rovněž počátky IT a vývojových aktivit.

CYRRUS ADVISORY převzala web dotacni.info, který každý den navštíví více než 1 000 zájemců o dotační informace. Každý týden vyřídíme přes 100 nově příchozích dotazů od začínajících podnikatelů, přes neziskové organizace, po velké firmy a statutární města. K pravidelnému odběru našich dotačních novin je přihlášeno přes 15 000 uživatelů a každý týden přibývá přibližně 50 nových.

CYRRUS ADVISORY využívá účinné spolupráce s partnery

Pečlivě vybraní partneři obohacují naši činnost v oblasti rozvoje podnikání, výzkumu a vývoje, inovací a financí. Transfer technologií, sdílení know-how a propojování IT vývojářů s odborníky z oblasti obchodu jsou předpokladem pro úspěšné zavádění nových produktů.

Společně dodáváme na trh inovativní řešení, jejichž cílem je překonat kvalitu a obchodní modely konkurence. Jsme otevření diskuzi se zájemci o společný vývoj, uvedení nových služeb na trh, investicím do naší společnosti, či dílčích řešení.


KONTAKTUJTE NÁS

Klíčoví lidé